Art. 168. - [Termin wyceny] - Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.930 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2023 r.
Art.  168.  [Termin wyceny]
1. 
W przypadku otwartego funduszu oraz dobrowolnego funduszu dniem wyceny jest każdy dzień roboczy, z wyjątkiem sobót, a w przypadku pracowniczego funduszu - ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
2. 
Statut pracowniczego funduszu może określić także inne dni wyceny.