Okręgi wyborcze i obwody głosowania. - Rozdział 3 - Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego. - Dz. Praw P. Pol.1918.18.46 - OpenLEX

Rozdział 3 - Okręgi wyborcze i obwody głosowania. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.18.46

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1919 r.

ROZDZIAŁ  III.

Okręgi wyborcze i obwody głosowania.

Państwo Polskie zostaje podzielone na okręgi wyborcze. Wykaz okręgów wyborczych i siedzib głównych komisji wyborczych jest wyszczególniony w dodatku № 1.

Jeden poseł przypada przeciętnie na 50 tys. ludności okręgu; na ułamki tej liczby wynoszące powyżej 25.000 przypada jeden poseł.

Główna komisja wyborcza dzieli okrąg wyborczy na obwody głosowania.