Prawo wybierania. - Rozdział 1 - Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego. - Dz. Praw P. Pol.1918.18.46 - OpenLEX

Rozdział 1 - Prawo wybierania. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.18.46

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1919 r.

ROZDZIAŁ  I.

Prawo wybierania.

Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat.

Wyborcy winni być mieszkańcami tego obwodu głosowania, w którym głosują, przynajmniej od przedednia zarządzenia wyborów (patrz art. 15).

Wyborcy głosować wolno tylko w jednym obwodzie głosowania.

Wojskowi wszystkich stopni i wszystkich rodzajów broni w służbie czynnej nie biorą udziału w głosowaniu.

Prawa wyborczego nie mają osoby sądownie pozbawione praw obywatelskich.

Prawo głosowania winno być wykonywane osobiście.