Art. 76. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego. - Dz. Praw P. Pol.1918.18.46 - OpenLEX

Art. 76. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.18.46

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1919 r.
Art.  76. 10

Nieważne są: 1) karty do głosowania, włożone nie do urzędownie ostemplowanej koperty lub też koperty oznaczonej znakiem odróżniającym; 3) karty do głosowania puste, - oraz 4) Karty do głosowania, nie wypełnione w sposób właściwy w myśl art. 69.

10 Art. 76 zmieniony przez pkt 3 dekretu z dnia 26 grudnia 1918 r. (Dz. Praw P. Pol.18.21.74) zmieniającego nin. dekret z dniem 28 grudnia 1918 r.