[Odpowiednie stosowanie] - Art. 93b. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 93b. - [Odpowiednie stosowanie] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  93b.  [Odpowiednie stosowanie]

Przepisy art. 93 i art. 93a § 1-3 stosuje się odpowiednio do łączenia się i przekształceń samorządowych zakładów budżetowych.