Art. 91. - [Odpowiednie stosowanie przepisów o zobowiązaniach cywilnoprawnych] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2651 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  91.  [Odpowiednie stosowanie przepisów o zobowiązaniach cywilnoprawnych]

Do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych.