[Przepisy ustawy stosowane w zakresie nieuregulowanym] - Art. 86o. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 86o. - [Przepisy ustawy stosowane w zakresie nieuregulowanym] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  86o.  [Przepisy ustawy stosowane w zakresie nieuregulowanym]

W zakresie nieuregulowanym w art. 86b-861a stosuje się odpowiednio przepisy art. 120, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 170, art. 171, art. 189 § 3, art. 208, działu IV rozdziału 3a, rozdziału 5 z wyłączeniem art. 144a § 1b, rozdziałów 6, 7, 14, 16 i 23 oraz działu VIIIA.