[Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty podatku] - Art. 80. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 80. - [Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty podatku] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  80.  [Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty podatku]
§  1. 
Prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.
§  2. 
Po upływie terminu określonego w § 1 wygasa również prawo do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.
§  3. 
Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty.