Art. 76a. - [Chwila zaliczenia nadpłaty podatku] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2651 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  76a.  [Chwila zaliczenia nadpłaty podatku]
§  1.  29
 W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych i należności, o których mowa w art. 76 § 1a, organ podatkowy, na wniosek podatnika, wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych zobowiązań podatkowych i należności, o których mowa w art. 76 § 1a, przepisy art. 55 § 2 i art. 62 § 1 stosuje się odpowiednio.
§  2. 
Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem:
1)
powstania nadpłaty - w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2;
2)
złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
29 Art. 76a § 1 zmieniony przez art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1059) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.