[Delegacja ustawowa] - Art. 58. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 58. - [Delegacja ustawowa] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  58.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej.