[Obniżenie lub podwyższenie stawek odsetek za zwłokę] - Art. 56c. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 56c. - [Obniżenie lub podwyższenie stawek odsetek za zwłokę] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  56c.  [Obniżenie lub podwyższenie stawek odsetek za zwłokę]

Stawki odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 56-56b, ulegają obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, począwszy od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie.