[Nienależnie pobrane wynagrodzenie płatników lub inkasentów] - Art. 52a. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 52a. - [Nienależnie pobrane wynagrodzenie płatników lub inkasentów] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  52a.  [Nienależnie pobrane wynagrodzenie płatników lub inkasentów]

Zwrotowi bez wezwania organu podatkowego podlega wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości większej od należnej, które traktuje się jako zaległość podatkową. Organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości podatkowej.