[Spis rzeczy i praw mogących być przedmiotem zastawu skarbowego] - Art. 42. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - [Spis rzeczy i praw mogących być przedmiotem zastawu skarbowego] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  42.  [Spis rzeczy i praw mogących być przedmiotem zastawu skarbowego]

Organ podatkowy dokonuje spisu rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.