[Gwarant lub poręczyciel wykonania zobowiązania podatkowego] - Art. 33e. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 33e. - [Gwarant lub poręczyciel wykonania zobowiązania podatkowego] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  33e.  [Gwarant lub poręczyciel wykonania zobowiązania podatkowego]

Gwarantem lub poręczycielem może być osoba wpisana do wykazu gwarantów, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1163).