Art. 3f. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 3f. - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  3f.  4

 (uchylony).

4 Art. 3f uchylony przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.