Art. 26. - [Zakres odpowiedzialności podatnika] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2651 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r. do: 31 marca 2023 r.
Art.  26.  [Zakres odpowiedzialności podatnika]

Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.