Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.900 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r. do: 30 czerwca 2020 r.
Art.  26.  [Zakres odpowiedzialności podatnika]

Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.