[Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika] - Art. 2a. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 2a. - [Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  2a.  [Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika]

Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.