[Zasada swobodnej oceny dowodów przez organ podatkowy] - Art. 191. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 191. - [Zasada swobodnej oceny dowodów przez organ podatkowy] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r. do: 30 czerwca 2022 r.
Art.  191.  [Zasada swobodnej oceny dowodów przez organ podatkowy]

Organ podatkowy ocenia na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.