[Zdolność prawna; zdolność do czynności prawnych w sprawach podatkowych] - Art. 135. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 135. - [Zdolność prawna; zdolność do czynności prawnych w sprawach podatkowych] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  135.  [Zdolność prawna; zdolność do czynności prawnych w sprawach podatkowych]

Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w sprawach podatkowych ocenia się według przepisów prawa cywilnego, jeżeli przepisy prawa podatkowego nie stanowią inaczej.