Art. 125. - [Zasada szybkości i prostoty postępowania podatkowego] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2021 r. do: 4 października 2021 r.
Art.  125.  [Zasada szybkości i prostoty postępowania podatkowego]
§  1. 
Organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.
§  2. 
Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie.