Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.900 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 30 września 2020 r.
Art.  121.  [Zasada prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie; zasada informowania]
§  1.  Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.
§  2.  Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania.