Art. 121. - [Zasada prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie; zasada udzielania informacji] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2021 r. do: 4 października 2021 r.
Art.  121.  [Zasada prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie; zasada udzielania informacji]
§  1. 
Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.
§  2. 
Organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania.