Art. 119zma. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 119zma. - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  119zma.  100

 (uchylony).

100 Art. 119zma uchylony przez art. 7 pkt 11 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.