[Odpowiedzialność podatkowa spółki bez osobowości prawnej] - Art. 112c. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 112c. - [Odpowiedzialność podatkowa spółki bez osobowości prawnej] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  112c.  [Odpowiedzialność podatkowa spółki bez osobowości prawnej]

Spółka niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału swoje przedsiębiorstwo, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą fizyczną za powstałe do dnia wniesienia przedsiębiorstwa zaległości podatkowe związane z wniesionym przedsiębiorstwem.