Art. 104. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2021.1540 t.j. - OpenLEX

Art. 104. - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  104. 

(uchylony).