[Zakres przedmiotowy] - Art. 1. - Ordynacja podatkowa. - Dz.U.2022.2651 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Zakres przedmiotowy] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2651 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 9 lutego 2023 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy]

Ustawa normuje:

1)
zobowiązania podatkowe;
2)
informacje podatkowe;
3)
postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające;
4)
tajemnicę skarbową.