§ 2. - Ordynacja pocztowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.45.392

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1949 r.
§  2.
Postanowienia ordynacji pocztowej obowiązują w obrocie wewnętrznym.

Obowiązują one także w obrocie zagranicznym, o ile na podstawie konwencyj i umów z poszczególnemi krajami nie wydano odmiennych postanowień.