Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.25 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.
Art.  7.  [Ordery i odznaczenia nadawane pośmiertnie]

Ordery i odznaczenia mogą być nadawane pośmiertnie.