Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2020 r.
Art.  32a.  [Wniosek do Prezesa IPN]

Przed podjęciem decyzji o nadaniu orderu lub odznaczenia danej osobie Prezydent może zwrócić się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o przekazanie informacji na temat istnienia w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dokumentów dotyczących kandydata do odznaczenia.