Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.25 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.
Art.  32a.  2 [Wniosek do Prezesa IPN]

 Przed podjęciem decyzji o nadaniu orderu lub odznaczenia danej osobie Prezydent może zwrócić się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o przekazanie informacji na temat istnienia w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dokumentów dotyczących kandydata do odznaczenia.

2 Art. 32a zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.992) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 czerwca 2019 r.