Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.25 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.
Art.  27.  [Statut Kapituły Orderu]

Kapituła Orderu działa na podstawie swojego statutu, zatwierdzonego przez Prezydenta.