Art. 27. - [Statut Kapituły Orderu] - Ordery i odznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2020 r.
Art.  27.  [Statut Kapituły Orderu]

Kapituła Orderu działa na podstawie swojego statutu, zatwierdzonego przez Prezydenta.