Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.25 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.
Art.  26.  [Wymóg obywatelstwa polskiego]

Członkami Kapituł Orderów mogą być tylko obywatele polscy.