Art. 24. - [Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari] - Ordery i odznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2020 r.
Art.  24.  [Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari]
1. 
Kapitułę Orderu Wojennego Virtuti Militari w czasie pokoju tworzą Kanclerz Orderu oraz pięciu członków Kapituły.
2. 
Stojącego na czele Kapituły Kanclerza Orderu oraz członków Kapituły powołuje Prezydent spośród Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari na pięć lat.
3. 
Kapituła wybiera ze swego grona zastępcę Kanclerza Orderu oraz Sekretarza Kapituły.
4. 
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w czasie wojny.