Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.25 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.
Art.  18a.  [Medal za Długoletnią Służbę]
1.  Nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa jest Medal za Długoletnią Służbę.
2.  Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:

I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę,

II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,

III stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.