Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.25 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.
Art.  14.  [Krzyż Walecznych]
1.  Ustanowiony przez Radę Obrony Państwa rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 1920 r. Krzyż Walecznych jest odznaczeniem wojennym i stanowi nagrodę za czyny męstwa i odwagi wykazane w boju.
2.  Krzyż Walecznych może być nadany tej samej osobie czterokrotnie.
3.  Krzyż Walecznych może być nadany także formacji walczącej lub miejscowości.