Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.25 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.
Art.  12.  [Order Odrodzenia Polski]
1.  Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 4 lutego 1921 r. Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu.
2.  Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas:

klasa I - Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,

klasa II - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,

klasa III- Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,

klasa IV - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,

klasa V - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

3.  Order Odrodzenia Polski jest nadawany osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez:
1) wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej;
2) szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju;
3) szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną;
4) wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.