§ 3. - Opuszczenie flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.98.1072

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 września 2001 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.