§ 2. - Opuszczenie flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.98.1072

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 września 2001 r.
§  2.
Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad naczelnych władz Państwa, innych organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów samorządu terytorialnego i komunalnych jednostek organizacyjnych.