§ 1. - Opuszczenie flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.98.1072

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 września 2001 r.
§  1.
Zarządzam opuszczenie do połowy masztu flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na znak żałoby narodowej w dniach 12, 13 i 14 września 2001 r.