Opodatkowanie spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.59.420

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 czerwca 1923 roku
w przedmiocie opodatkowania spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U P. P. № 41 poz. 248) i ustawy z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 30 poz. 183) zarządza się co następuje:
Zarządzone w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu i wyrobów wódczanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 86 poz. 628) zawieszenie na kampanię 1921/22 i 1922:23 mocy obowiązującej wyszczególnionych w punktach a, b, c i ci rozporządzeń i ustaw co do sekwestru względnie monopolu spirytusowego przedłuża się aż do odwołania.
Ustanowiony w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 1923 r. w przedmiocie zmian v; postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 32 poz. 209) podatek spożywczy od jednego stopnia hektolitrowego alkoholu (jednego litra stustopniowego spirytusu), wyrobionego w gorzelniach rolniczych i w gorzelniach przerabiających owoce, podnosi się z 10.000 mk. na 35.000 mk., u w gorzelniach przemysłowych z 10.200 mk. na 35.500 mk. Gorzelnie przemysłowe przerabiające wywary na sole potasowe opłacają akcyzę w wysokości 35.000 mk. za litr stustopniowy spirytusu.
Zapasy spirytusu jakie w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia znajdować się będą na składzie w fabrykach wódek i rozlewniach spirytusu, czy to w postaci czystej, czy w półfabrykatach lub gotowych wyrobach, podlegają dodatkowemu opodatkowaniu, a mianowicie spirytus czysty po 10.000 mk. za litr stustopniowy, zaś gotowe wyroby wódczane po 4.000 mk. za litr objętości tych wyrobów.
Dodatkowemu opodatkowaniu wedle norm określonych w § 3 podlegają również ta zapasy spirytusu i wyrobów wódczanych, jakie w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia znajdować się będą we wszystkich przedsiębiorstwach sprzedaży takich wyrobów (hurtowniach detalicznych sprzedażach, restauracjach i t. p.), dalej zapasy spirytusu i wódek u osób prywatnych, o ile wynoszą więcej niż litrów stustopniowych spirytusu, wreszcie przesyłki spirytusu i wódek, które wedle dokumentów przewozowych wysiane zostały przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i w tym dniu lub po tym terminie pod je, te zostaną przez odbiorców.
Przedsiębiorstwa i osoby wymienione w §§ 3 i 4 niniejszego rozporządzania obowiązane są zgłosić w ciągu 3 dni po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia na piśmie w 2 egzemplarzach, a to w b. zaborze rosyjskim właściwemu urzędowi akcyz i monopolów skarbowych, zaś poza siedzibą tych urzędów właściwemu inspektorowi kontroli skarbowej, a w b. zaborze austrjackim i pruskim w równorzędnych urzędach skarbowych, cały zapas spirytusu i wyrobów wódczanych, jaki znajdować się. będzie u nich na składzie w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Odbiorcy przesyłek wysłanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a odebranych po tym terminie, są obowiązani zgłosić je w ciągu 3 dni po odbiorze.

Zgłoszenie zapasów ma zawierać dane co do ilości spirytusu względnie wyrobów wódczanych, tudzież miejscowości i miejsca przechowania zapasów.

Przyjmujący zgłoszenie zbada ścisłość dat wniesionego oznajmienia oraz potwierdzi na obu egzemplarzach oznajmienia dzień zgłoszenia.

Postanowienia § 13, 14 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu i wyrobów wódczanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 86, poz. 628) mają analogiczne zastosowanie co do dodatkowego opodatkowania zapasów spirytusu zarządzonego niniejszem rozporządzeniem.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1923 r. (Dz.U.23.78.612) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 sierpnia 1923 r.