§ 2. - Opodatkowanie podatkiem wyrównawczym przychodów pracowników rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.49.298

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1974 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.