§ 5. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich. - Dz.U.1934.15.119 - OpenLEX

§ 5. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.15.119

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1934 r.
§  5.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.