§ 4. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich. - Dz.U.1934.15.119 - OpenLEX

§ 4. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.15.119

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1934 r.
§  4.
W przypadkach, zasługujących na szczególne uwzględnienie, Minister Opieki Społecznej mocen jest zwolnić częściowo lub całkowicie od opłat, wymienionych w §§ 1 - 3 niniejszego rozporządzenia.