§ 3. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich. - Dz.U.1934.15.119 - OpenLEX

§ 3. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.15.119

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1934 r.
§  3.
Zezwolenie na ekshumację zwłok lub ich szczątków z grobu lub katakumb i przewiezienie ich do innej miejscowości tak w obrębie, jak poza granicami Rzeczypospolitej podlega opłacie stemplowej w wysokości złotych osiemdziesięciu.