§ 2. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich. - Dz.U.1934.15.119 - OpenLEX

§ 2. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.15.119

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1934 r.
§  2.
Zezwolenie na ekshumację zwłok lub ich szczątków z grobu lub katakumb i umieszczenie ich w innem miejscu na tym samym cmentarzu lub na innym w tej samej miejscowości podlega opłacie stemplowej w wysokości złotych sześćdziesięciu.