§ 1. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich. - Dz.U.1934.15.119 - OpenLEX

§ 1. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.15.119

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1934 r.
§  1.
Zezwolenie na przewóz zwłok, jako też ich szczątków, przewidziane w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 359), podlega opłacie stemplowej w wysokości złotych czterdziestu.