§ 6. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok. - Dz.U.1949.60.465 - OpenLEX

§ 6. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.60.465

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1949 r.
§  6.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 15, poz. 119).