§ 5. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok. - Dz.U.1949.60.465 - OpenLEX

§ 5. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.60.465

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1949 r.
§  5.
Opłatę uiszcza się znaczkami skarbowymi na zezwoleniu lub gotówką w kasie urzędu skarbowego.