§ 3. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok. - Dz.U.1949.60.465 - OpenLEX

§ 3. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.60.465

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1949 r.
§  3.
Zezwolenie na ekshumację zwłok lub ich szczątków z grobu lub katakumb i przewiezienie ich do innej miejscowości tak w obrębie, jak i poza granicami Państwa Polskiego, podlega opłacie w wysokości pięciu tysięcy złotych.