§ 2. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok. - Dz.U.1949.60.465 - OpenLEX

§ 2. - Opłaty za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.60.465

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1949 r.
§  2.
Zezwolenie na ekshumację zwłok lub ich szczątków z grobu lub katakumb i umieszczenie ich w innym miejscu na tym samym cmentarzu lub na innym w tej samej miejscowości podlega opłacie w wysokości czterech tysięcy złotych.