§ 7. - Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych. - Dz.U.1982.27.199 - OpenLEX

§ 7. - Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.27.199

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1982 r.
§  7.
Traci moc rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1977 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców pojazdów samochodowych (Dz. U. Nr 6, poz. 26).